Co czyni lidera zysku?

Podczas mojej kadencji w NAPL (obecnie EpiComm), ściśle współpracowałem z Andy Paparazzi, wiceprezesem i głównym ekonomistą, aby lepiej zrozumieć różnice pomiędzy firmami wiodącymi w zyskach a resztą. Każdego roku dowiadywaliśmy się więcej, ale kilka wspólnych mianowników liderów to:

    Tworzenie większej ilości produktów o wartości dodanej, Częstsze spotkania z klientami, Wsłuchiwanie się w głos klientów i rozumienie ich zmieniających się potrzeb, skuteczniejsze wykorzystywanie mediów społecznościowych jako narzędzia marketingowego, oraz Zapewnianie ciągłych szkoleń w zakresie sprzedaży i budowanie infrastruktury umożliwiającej pielęgnowanie i zamykanie transakcji.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, liderzy nie są lepsi, ale często są bardziej skłonni do rozpoznawania swoich problemów i radzenia sobie z nimi. Liderzy nie boją się przyznać, że mają problemy z kontynuacją działań, brakami w umiejętnościach pracowników, mierzeniem wydajności, pokonywaniem oporu wobec zmian i prokrastynacją. Jak na ironię, podczas gdy wszyscy uważają się za liderów, mniej niż 10% branży faktycznie nimi jest. Jedynym sposobem, aby wiedzieć, czy jest się liderem, jest mierzenie i porównywanie swoich wyników z innymi firmami. Problem polega jednak na tym, że niewiele osób, jeśli w ogóle, wie, co mierzyć, jak mierzyć i nie ma benchmarków. Ponadto, pomiary i benchmarki zmieniają się z tych stosowanych 30 lat temu na te, które są bardziej odpowiednie dla dzisiejszego biznesu. Oto kilka tradycyjnych i nowej generacji benchmarków, które testujemy podczas oceny firm. - — Howie Fenton jest wiceprezesem działu usług konsultingowych IMG. Od 25 lat koncentruje się na benchmarkingu operacyjnym i finansowym dla przedsiębiorstw i drukarni komercyjnych. Więcej informacji można uzyskać pod adresem hfenton@imgresults.com.

kontakt@wielodruki.pl